Vertrouwenscontactpersoon RBV Crooswijk

 

Mijn naam is Flavio Andrade en ben sinds 1991 lid van de Boksvereniging. Hier heb ik mij altijd op mij gemak gevoeld. Bij de vereniging gaat het natuurlijk om het boksen en het kickboksen, maar minstens zo belangerijk is de sfeer en de vriendschappen die er ontstaan. Voor je het weet ben je verbonden aan de club en breng je er heel wat uurtjes door.

 

Dat is natuurlijk een goede zaak! Maar waar veel mensen samen zijn, kunnen ook wel eens zaken voorvallen die minder prettig zijn. Zo zijn er soms meningsverschillen, ruzies zelfs, die meestal door de betrokkenen zelf worden opgelost. Daarbij kunnen anderen (trainers, vrijwilligers, etc.) helpen.

Echter zijn er ook situaties denkbaar die verder gaan dan dat. Situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, bewust of onbewust. Een voorbeeld hiervan is wanneer iemand te ver gaat met een grap, een opmerking maakt over je sekse, geloof en/of huidskleur, iemand die ongevraagd aan je zit en je wil dit niet, er lelijk over je wordt gesproken in een groepsapp, Facebook, Tinder, etc.? Neem dan contact op met mij! Ik ben mobiel bereikbaar maar je kan mij ook mailen. Natuurlijk maak ik ook tijd voor je wanneer je mij persoonlijk aanspreekt.

 

Namens het bestuur heb ik de taak als vertrouwenscontactpersoon op mij genomen daar ik veel met de trainers en andere vrijwilligers in contact sta. Bovenal doe ik het ook heel graag.
Net als het bestuur, ouders/verzorgers en alle andere leden op de vereniging moet iedereen zich veilig kunnen voelen.

 

Mocht jij, u als ouder of kind bij de diverse trainingen onverhoopt te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u contact opnemen via:

 

Mail: noosreptcatnocsnewuortrev.[antispam].@rbvcrooswijk.nl

Of bel me ! Telefoon: 06-39562403

 

Met vriendelijke groet,

 Flavio Andrade