Aanmelden nieuw Lid

Inschrijving:

Om lid te worden van R.B.V. Crooswijk kan dit alleen, indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en een goed gelijkende pasfoto heeft meegestuurd.

Contributie:
De hoogte van de contributies is steeds te vinden op onze website: 

Ik wil Lid worden:

 

Contact privé

 

Postadres

 

Pasfoto


Lidmaatschap

Bij inschrijving vanaf 16-01-2024 zal er € 25,- inschrijfgeld in rekening worden gebracht waarvan een borg van € 10 voor de toegangs TAG na opzegging en inlevering van de TAG
zal de borg van € 10 retour gestort worden.

Vanaf de dag van inschrijving zal er contributie gerekend worden met een verrekening van de resterende maand van inschrijving.

Na het activeren van je lidmaatschap zal de automatische incasso iedere eerste week van de nieuwe kalendermaand plaatsvinden.

Een jaarbedrag dient in één keer betaald te worden in de eerste maand van het nieuwe jaar om zo één maand korting te kunnen krijgen.

NA akkoord van je inschrijving zal door ons een machtiging van je automatische incasso worden uitgeprint deze dient door je ondertekent te worden
tevens zal na ondertekening je clubpas worden uitgereikt.

Bij verlies van de TAG zal € 10,- in rekening worden gebracht voor een nieuwe.

 

 

Overige

en geef hiermee aan de algemene voorwaarden en huisregels gelezen te hebben.

Algemene Voorwaarden

Huisregels

 


Beveiligingscode Beveiligingscode