Historie

RBV Crooswijk

De vereniging is opgericht 1 mei 1971 door Jan Klijnoot
en heeft een lange en grootse historie.

Hoe het begon….

RBV Crooswijk is op 1 mei 1971 opgericht door café-eigenaar Jan Klijnoot (1924 – 2008) nadat hij geconstateerd had dat er bij andere boksverenigingen op dat moment onvoldoende aandacht aan het jeugdboksen werd gegeven. In de loop der jaren is gebleken dat met name de aandacht voor de jeugd heeft geleid tot een bloeirijke periode voor RBV Crooswijk. Met trainers als Theun Brommer en Piet Bot werd aanstormend talent vakkundig begeleid.

De eerste generatie wedstrijdboksers

Al snel ontwikkelde zich een aantal gedreven wedstrijdboksers. Namen als Arnold Looijen, Jan Klei, John Schildkamp, Leen Batenburg, Cor Ton en Ton de Groot werden in die tijd met respect uitgesproken en stonden borg voor een groot aantal kampioenschappen. RBV Crooswijk behoorde tot een van de gezichtsbepalende verenigingen binnen boksend Nederland.

Een tweede generatie

Eind zeventiger jaren stapte een nieuwe generatie Crooswijkers in de ring. En hoe: zo werden in 1981 17 Zuid Hollandse titels behaald en 8 tweede plaatsen. Diverse finales werden daarbij door Crooswijkers onderling uitgevochten, zonder mededogen en op het scherpst van de snede. Ook veel buitenlandse partijen werden gewonnen. Het waren de gouden jaren voor boksers als John en René van den IJssel, Ben van Til, Gerrie Sloof, Jan Lefeber, Wim Thijssen, Lucas van Geffen, John Weerman, Rex Kortram, Vincent v/d Berg, Rob de Smit, Albert van den Heuvel, Rob Bravenboer en Perry Westphal. Crooswijk was in die topjaren dan ook de grootste boksvereniging van Nederland.

Moeilijke tijden

Maar deze succesperiode eindigde aan het eind van de jaren tachtig. Zowel landelijk als bij Crooswijk. Het wedstrijdboksen boette sterk in aan populariteit, mede door de opkomst van het kickboksen, met als gevolg dat er bij Crooswijk nagenoeg geen leden meer deelnamen aan wedstrijden. Ondanks het redelijk stabiele ledenaantal braken er financieel gezien ook moeilijker tijden aan. In de negentiger jaren draaide de school nog maar op een paar man en werden alle voorkomende zaken geregeld door ‘ome’ Piet Bot. Tezamen met Ben van Til (als trainer bij de senioren, junioren en recreanten) en Dries Sloof ( als trainer van de Dutch Windmills ) hield hij de school draaiende en was er eigenlijk altijd aanwezig.

Een sponsor bracht uitkomst

Gelukkig beschikte RBV Crooswijk over een ruimhartige sponsor: boksfanaat en zakenman Aad Veerman. Door zijn financiële bijdragen werd het hoofd boven water gehouden en kon Crooswijk overleven. In 1990 startte hij voor een aantal voormalig wedstrijdboksers onder de naam the Dutch Windmill (de bijnaam van zijn idool Bep van Klaveren) speciale trainingsochtenden bij Crooswijk. Tot op de dag van vandaag vormt de Dutch Windmill- afdeling de ultieme mogelijkheid voor 50-plussers om tweemaal per week in een ontspannen sfeer in conditie te blijven.

Het roer om

Nadat zich bij Piet Bot gezondheidsproblemen hadden geopenbaard ondernamen de leden Frederik Rubens, Ben van Til, Rogier v/d Berg en Martijn Matser actie om de werkdruk van Piet Bot te verlichten. Ze stelden een bestuur samen en wierven een aantal vrijwilligers. Op dinsdagavond 6 april 2004 werd een algemene ledenvergadering gehouden waarbij de opkomst erg groot was. Een ieder zag in, met name ook Piet Bot zelf, dat de koerswijziging zowel in zijn belang als in het belang van de vereniging was.

Tot ieders verbijstering overleed ome Piet toch geheel onverwacht op 79 jarige leeftijd aan een hartstilstand: één dag na de vergadering. Naast het verwerken van dit treurige verlies moest het bestuur gelijk volop aan het werk.

Een nieuwe groei

Teneinde RBV Crooswijk een nieuwe impuls te geven werd een samenwerkingsverband aangegaan met voormalig Europees en Wereldkampioen Kickboksen João Vieira.
Onder zijn bezielende leiding werd een afdeling kickboksen in de school opgericht. Hierdoor, door het actief leden werven en de geboden mogelijkheden voor dames ( kick ) boksen ontstond er een flinke groei van het aantal leden.

De trainersstaf werd uitgebreid met oud voormalig kampioenen John van den IJssel en Ed Schipper. Om de club weer op de kaart te zetten werd in samenwerking met onder andere de stichting Rotterdam Sport Support een aantal activiteiten opgezet. Zo werd op 12 juni 2005 door toedoen van Ben van Til de eerste prijs gehaald (2.500 euro!) in de wedstrijd Ons Kluppie en werd Crooswijk daarmee uitgeroepen tot het beste en leukste sportkluppie van Rotterdam in 2005.

Door deze uitverkiezing was er veel media-aandacht voor de club hetgeen leidde tot nog meer nieuwe leden. Maar ook op ’t gebied van huisvesting werden belangrijke stappen gezet. Dankzij het initiatief van de tomeloze duizendpoot Albert van den Heuvel, een subsidie van de deelgemeente en de inzet van veel vrijwilligers werd de bokszaal van een nieuwe kunststof sportvloer voorzien, werden de heren- en dames doucheruimtes geheel gerenoveerd en werd er een nieuwe ring geïnstalleerd.

Heden en toekomst

RBV Crooswijk beschikt vandaag de dag dus niet alleen over een uitstekend geoutilleerde bokszaal maar tevens over een keur aan gediplomeerde trainers. Aan de reeds genoemde trainers zijn inmiddels ook Danny Kalkman, Flavio Andrade, Rob Schipper en Michel Weening toegevoegd. Ton van Dongen en Cock Dullaart nemen de Dutch Windmillers voor hun rekening.

Ex Kickbokstrainer João Vieira werdt enige tijd geassisteerd door Georgios Pagakis, Akeem en Joan Vieira en Ibrahim Elmansouri.
Niet onvermeld mag blijven dat onder invloed van het Crooswijk-virus,
Sjaan Bot, de weduwe van Piet nog steeds actief is achter de bar aan de Pootstraat.

Op initiatief van Georgios Pagakis is in de tweede helft van 2012 gestart met een combinatie van boksen en kickboksen voor de jeugd van 9 tot en met 15 jarigen. Pagakis heeft sinds 2015 zijn eigen club opgericht en gaf het stokje van de jeugd over aan
Rob Schipper en Michel Weening.

Inmiddels zijn weer een flink aantal mannelijke en vrouwelijke wedstrijd (kick)boksers actief bij Crooswijk. Het ziet er dan ook naar uit dat de oude tijden herleven! Bovendien is de vereniging nu geheel onafhankelijk van sponsors en staat op eigen benen. Dankzij een kostenbewuste handelwijze wordt getracht een gezond en evenwichtig financieel beleid te voeren. Trainers en bestuur zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet!


Contact:
Klik hier om direct naar de contactpagina te gaan.

IMG 1701 zw
RH201003 002
IMG 1597zw
Afbeelding 060
Bea beker 680 x275 zw