Hierbij de werkwijze om subsidie aan te vragen bij het JSF.
DIT GELD BIJ ONZE VERENIGING ALLEEN VOOR JEUGD VANAF 14 T/M 17 JAAR  !!! 

 

Wat moet je doen?

 

Stap 1.
Je kunt zelf geen aanvraag doen. Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan doen.
Degene die de aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’;

Stap 2.
De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;

Stap 3.
De intermediair hoort meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten;

Stap 4:
Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;

 Stap 5:
Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

 

 ouderkaart-jeugdfonds.pdf

 

Spelregels Jeugdfonds Sport Rotterdam

 De voorwaarden voor het indienen van een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport Rotterdam zijn:  

 • De aanvraag kan alleen worden ingediend door een intermediair. Niet door ouders/verzorgers,

            de jongere zelf of de sportvereniging. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is              bij de opvoeding, verzorging, begeleiding of scholing van het kind.
            Denk hierbij aan deleerkracht, jeugdhulpverlener, zorgcoördinator of huisarts; 

 • Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar en woonachtig in Rotterdam. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 130% van het wettelijk geldende minimum; € 1600,00 voor een alleenstaande ouder en € 1800,00 voor een echtpaar.
 • De bijdrage wordt toegekend tot een maximum van één aanvraag en max. € 225,- aan contributie per kind per jaar. Een selectiebijdrage van maximaal €75,- mag worden aangevraagd door de sportaanbieder. De bijdrage is voor de duur van 1 jaar. Uitzondering op 1 aanvraag per jaar wordt gemaakt voor initiatieven die door JFS zijn goedgekeurd die kinderen duurzaam toe leiden naar een lidmaatschap bij een sportaanbieder. Deze initiatieven zijn bekend bij onze administratie.
 • De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportaanbieder.
  Niet naar ouders/verzorgers of andere partijen (met uitzondering van het administratiekantoor dat de contributie-inning voor de vereniging verzorgt). 

  

Van een intermediair van het Jeugdfonds Sport Rotterdam wordt het volgende verwacht: 

 • Voor het indienen van de aanvraag kennisnemen van de algemene voorwaarden van het Jeugdfonds Sport (zie www.jeugdfondssportencultuur.nl) en van de voorgenoemde lokale voorwaarden/spelregels; 
 • Toetsen of een kind in aanmerking komt voor ondersteuning van het Jeugdfonds Sport. In uitzonderingsgevallen zal de intermediair de inschatting moeten maken of de ouders/verzorgers over onvoldoende financiële draagkracht beschikken om het sporten te kunnen betalen; 
 • Verzoek indienen via www.allekinderendoenmee.nl.
 • Na goedkeuring van het verzoek het aanvraagformulier (middels een link) invullen. Hierbij de legitimatie van het kind controleren (i.v.m. juiste naam en geboortedatum); 
 • Volgen of het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Indien nodig het kind hiertoe stimuleren en één keer per half jaar het Jeugdfonds Sport Rotterdam informeren over de stand van zaken. 

 

Van een sportaanbieder wordt het volgende verwacht:

 • Het hoofddoel van de sportclub/vereniging is het structureel laten sporten van het kind of het toe leiden naar duurzaam sporten bij een sportclub/vereniging óf middels een op sport geënt programma met akkoord met coördinator JFS, aanvragen hiervoor kunnen worden gedaan via madrettor.ydnam.[antispam].@jeugdfondssport.nl.
 • De sportclub/vereniging besteedt aandacht aan het creëren van een positief en veiligsportklimaat. De vrijwilligers die werken met jeugdleden (trainers, coaches, leiders, jeugdcoördinatoren en andere vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten met jeugd) zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Een stichting of commerciële sportaanbieder moet een jaar zelfstandig werken c.q.operationeel actief zijn in het aanbieden van de sport, voordat zij toegevoegd kan worden aan het bestand van het Jeugdfonds Sport. Dit moet worden aangetoond door het toesturen van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het Jeugdfonds Sport Rotterdam. Initiatieven die nog niet aan deze eis voldoen kunnen een verzoek naar de coördinator sturen om eerder toe te worden gelaten als aanbieder. Dit kan via madrettor.ydnam.[antispam].@jeugdfondssport.nl 
 • De contributies/lidmaatschapskosten zijn online inzichtelijk (en actueel). Specifieke bijdragen die onderdeel zijn contributies mogen in rekening gebracht worden. Hierbij valt te denken aan bijdragen voor deelname aan selectieteams met een maximum van €75,-. 

  

 • De sportclub verstuurd de factuur van een goedgekeurde aanvraag, uiterlijk binnen 4 weken na datum goedkeuring. De kosten van een goedgekeurde aanvraag moeten ingediend worden in het kalenderjaar waarin de aanvraag is goedgekeurd.

 

Voor aanvragen voor cultuur moet de aanvraag worden ingediend bij het Jeugdfonds Cultuur Rotterdam.
Voor aanvragen van b.v. computers, fiets en schoolreizen moet de aanvraag worden ingediend bij St. Meedoen in Rotterdam.